Egzaminų tvarka ir reikalavimai

 Egzaminai organizuojami sportininkų meistriškumo lygiui kelti ir tobulinti.

 • Išlaikiusiems egzaminus išduodami sportinio meistriškumo lygio pažymėjimai.
 • Egzaminas 10-2 KYU vyksta vieną dieną, jo trukmė iki 5 val.
 • Egzaminas 1 Kyu ir DAN‘ams apsiginti vyksta iki 8 val.

Sportininkus egzaminuoja:

 • Juodojo diržo instruktorius, turintis egzaminavimo licenciją;
 • Iki 4 KYU egzaminatorius gali būti vienas;
 • Nuo 4 KYU iki 3 DAN egzaminatoriai trys, vienas iš jų – ne žemesnio lygio, kaip 5-6 DAN.

 

Egzamino metu labiausiai kreipiamas dėmesys į:

 • Technikos atlikimą;
 • Smūgių koncentraciją, jėgą, greitį;
 • Pusiausvyrą visoj technikoj (kojų, judant, atliekant posūkius ir t.t.);
 • Egzamino metu sportininkas negali atsisakyti kovoti (kumite).Atsisakius kovoti – egzaminas neužskaitomas;
 • Sportininkai, kurie nemokės atlikti KATA (kova su šešėliu), egzamino laikyti negalės;
 • KIA atlikimą;
 • Teorijos žinias. 

 

Reikalavimai sportininkui 

Atvykęs į egzaminą sportininkas privalo būti apsidraudęs, turėti medicininę pažymą. Egzamino metu privalu laikytis drausmės, nesiblaškyti, būti susikaupusiam, išklausyti ir vykdyti egzaminatoriaus nurodymus.

Egzamino metu atsižvelgiama į tai, ar sportininkas tinkamai dėvi kimono, ar žino ir kaip laikosi Dojo etiketo taisyklių, drausmės.

 Labai svarbu, kad sportininkas, atlikdamas vieną ar kitą egzaminatoriaus reikalaujamą veiksmą, žinotų ir mokėtų paaiškinti kam jis skirtas, kada gali arba turi būti panaudojamas ir kaip jis atliekamas.

 Atkreipiamas dėmesys į tai, kad šioje egzaminų programoje stovėsenos ir technikos vaizduojamos statiškai, tačiau egzaminuojamasis, atsižvelgdamas į egzaminatoriaus nurodymus, privalės tai mokėti pademonstruoti ir iš vietos, ir judėdamas (iš įvairių pozicijų).

 Metimo pratimai. Iš pradžių metimas egzaminatoriui demonstruojamas lėtai, aiškinant, po to – greitai. Visa tai atliekama ant tatamio. Metimų mokamasi ir į egzaminų programą jie įtraukiami dėl to, kad Shidokan stiliaus kovose metimai, pakirtimai, skausmingi veiksmai yra plačiai naudojami.

 Egzaminuojamiesiems nuo 4 KYU taip pat privalu mokėti panaudoti tam tikrus bokso technikos elementus (pagal egzaminatoriaus nurodymus).

 Taip pat svarbi ir teorinė egzamino dalis. Šioje programoje pateikiami svarbiausi terminai, išsireiškimai, naudojami varžybose, komandos, rangai, kreipiniai ir kt., kuriuos sportininkai privalės žinoti egzamino metu. Ypač kreipiamas dėmesys į sportininko žinias apie pirmąją medicinos pagalbą.

 Kata, Kumite, Tameshiwari, fizinis pasiruošimas – pastoviai ruošiamasi treniruotėse ir tobulinama seminaruose, vadovaujant patyrusiems treneriams-instruktoriams.