Kyu atestacija Vilniuje 2011 06 11
,,SMC'' klubas laikė Shindokai kan karate egzaminus Kyu laipsniui įgyti.